Iekšdedzes dzinēju klaņu remonts

Viena no svarīgākajām operācijām iekšdedzes dzinēja atjaunošanas procesā, ir klaņu remonts.
SIA “Albor” piedāvā kompleksu klaņu remontu iekšdedzes dzinējiem.

Kloķvārpstas pamatgultņu ligzdu ģeometrijas atjaunošana

Nepieciešama dzinēju blokiem, kam ir pamata gultņu ligzdu ģeometrijas nobīde, kas montējot izraisa daļēju vai pilnīgu kloķvārpstas ieķīlēšanos.

Kloķvārpstu remonts

Ovalitātes pārbaude, rēdžu izmēru un plaisu pārbaude.

2,3,5-u cilindru kloķvārpstu balansēšana, arī V – veida
Cilindru galvu remonts

Ietver sevī:

  • mazgāšanu
  • defektāciju
  • cilindru galvas dzesēšanas sistēmas hermētiskuma pārbaudi
  • vārstu vadīklu nomaiņu
  • virsmu apstrādi
  • pēcapstrādes mazgāšanu
  • cilindru galvas salikšanu